Podstawowy Praktyczny Kurs Implantologiczny dla Lekarzy i Asystentek

Lekarze

9.00 rozpoczęcie
9.15 – 10.45 część teoretyczna – prowadzący dr. n med Piotr Chomik

Zagadnienia teoretyczne:

 • wskazania i przeciwwskazania do zabiegów implantacji
 • implantacja natychmiastowa
 • technika preparacji łoża implantologicznego
 • sprzęt wykorzystywany przy zabiegach
 • najczęstsze powikłania
 • techniki odsłonięcia implantów
 • biomateriały – idea GBR
 • fazy gojenia kości
 • wskazania i przeciwwskazania do GBR
 • najczęstsze powikłania po GBR
 • techniki GBR
 • najczęściej używane materiały do GBR

10.45- 11.00 prezentacja systemu implantogicznego Alpha Bio Sławek Polański
11.00-11.15 przerwa kawowa
11.15-12.30 część teoretyczna cd
12.30-13.00 profilaktyka po zabiegach implantologicznych
13.00-14.00 lunch
14.00-15.15 zabiegi
15.15-15.30 przerwa kawowa
15.30-17.00 zabiegi

9.00-17.00 zabiegi
10.30-10.45 przerwa kawowa
13.00-14.00 lunch
15.15 przerwa kawowa

Asystentki

9.00 rozpoczęcie
9.15-10.45 cześć teoretyczna higienistka dyplomowana Małgorzata Truszczyńska

Zagadnienia teoretyczne i praktyczne:

 • wyposażenie gabinetu
 • przygotowanie gabinetu – zajęcia praktyczne
 • procedura przygotowania zespołu do zabiegu implantologicznego – zajęcia praktyczne
 • omówienie i zaprezentowanie niezbędnych do zabiegu:
  -sprzętów
  -narzędzi
  -materiałów
 • procedura rozłożenia instrumentarium- zajęcia praktyczne
 • rola asystentki podczas zabiegu-zajęcia praktyczne
 • przygotowanie pacjenta do zabiegu-zajęcia praktyczne
 • opieka nad pacjentem przed , w trakcie i po zabiegu-zajęcia praktyczne
 • dokumentacja przed i po zabiegowa – zajęcia praktyczne
 • budowa i rodzaje implantów
 • kaseta implantologiczna- prezentacja ,omówienie
 • zagrożenia w gabinecie: aerozol, wirusy, bakterie i grzyby
 • zapoznanie się ze specyfikacją mycia, dezynfekcji i sterylizacji narzędzi i sprzętu wykorzystywanego do zabiegu implantacji-zajęcia praktyczne
 • profilaktyka po zabiegowa na bazie Perio-Aid

10.45-11.00 przerwa kawowa
11.00-12.30 dezynfekcja w gabinecie
12.30-13.00 profilaktyka po zabiegach implantologicznych
13.00-14.00 lunch
14.00-15.15 zabiegi
15.15-15.30 przerwa kawowa
15.30-17.00 zabiegi

9.00-17.00 zabiegi
10.30-10-45 przerwa kawowa
13.00-14.00 lunch
15.15 przerwa kawowa

Koszt z wyżywieniem – 3500 zł – lekarze
Koszt z wyżywieniem – 800 zł – asystentki