PODSTAWOWY PRAKTYCZNY KURS CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ

Ramowy program:

Dzień I

 1. 9:00 – 9:30 – Oficjalne rozpoczęcie
 2. 9:30 – 10:30:
  • Podstawowe instrumentarium chirurgiczne
  • Przygotowanie gabinetu i asysty do przeprowadzenia prostych zabiegów chirurgicznych
  • Zasady aseptyki i antyseptyki w gabinecie
 3. 10:30 – 10:45 – Przerwa na kawę
 4. 10:45 – 11:30:
  • Cięcia i rodzaje płatów stosowane przy podstawowych zabiegach chirurgicznych
  • Rodzaje nici chirurgicznych: wady, zalety, zastosowanie
  • Rodzaje szwów i ich zastosowanie
  • Techniki szycia- szwy pojedyncze, materacowe ciągłe i ósemkowe
 5. 11:30 – 12:00 – Przerwa na lunch
 6. 12:00 – 14:00 – Zabiegi:
  • Usunięcie zatrzymanego zęba
  • Usunięcie pozostawionego korzenia i złamanych fragmentów zęba z podniesieniem płata
 7. 14:00 – 14:15 – Przerwa na kawę
 8. 14:15 – 16:30 – Zabiegi
 9. 16:30 – 17:00 – Pytania, zakończenie kursu

Dzień II

 1. 09:00 – 11:00 – Zabiegi:
  • Zamknięcie połączenia ustno – zatokowego (mobilizacja płata)
  • Zabieg resekcji/hemisekcji zęba
 2. 11:00 – 11:15 – Przerwa na kawę
 3. 11:15 – 12:30 – Zabiegi
 4. 12:30 – 13:00 – Przerwa na lunch
 5. 13:00 – 14:30 – Zabiegi
 6. 14:30 – 14:45 – Przerwa na kawę
 7. 14:45 – 16:30 – Zabiegi
 8. 16:30 – 17:00 – Pytania, zakończenie kursu

Wszystkie procedury będą szczegółowo omówione bezpośrednio podczas zabiegu.
Każdy uczestnik wykona samodzielnie w/w zabiegi.