Metamorfozy przeprowadzone wspólnie z HappySmile

Metamorfozy 1

Metamorfoza przed Metamorfoza po
Przed zabiegiem Po zabiegu

Metamorfozy 2

Metamorfoza przed Metamorfoza po
Przed zabiegiem Po zabiegu

Metamorfozy 3

Metamorfoza przed Metamorfoza po
Przed zabiegiem Po zabiegu

Metamorfozy 4

Metamorfoza przed Metamorfoza po
Przed zabiegiem Po zabiegu

Metamorfozy 5

Metamorfoza przed Metamorfoza po
Przed zabiegiem Po zabiegu

Metamorfozy 6

Metamorfoza przed Metamorfoza po
Przed zabiegiem Po zabiegu

Metamorfozy 7

Metamorfoza przed Metamorfoza po
Przed zabiegiem Po zabiegu

Metamorfozy 8

Metamorfoza przed Metamorfoza po
Przed zabiegiem Po zabiegu