En gren av odontologi som omhandler forebygging og behandling av bittefeil, det vil si uriktig stilling av tenner i forhold til hverandre eller uriktig plassering av øvre tannbue i forhold til nedre tannbue som fører til negative helsemessige konsekvenser. Bortsett fra fotstyrret estetikk kan de ubehandlede bittefeil føre til talefeil og alvorlige forstyrrelser i skjelett- og muskelsystemet samt i periodontiet. For tiden gjennomføres behandlingen ikke bare for barn men også for voksne. Jo tidligere man henvender seg til ortodontist, desto større er muligheter for behandlingen. Det finnes ofte en mulighet for behandling, uten at det vil være nødvendig med ekstraksjon av tann.